18 maj 2018

Opnå skattelempelse gennem udlejning

0 Kommentarer

Airbnb og skattelempelse

Regeringen har netop indgået en historisk aftale med Airbnb om automatisk indberetning af lejeindtægter. Systemet vil dog først være fuldt implementeret fra 2021, så frem til da skal du fortsat selv indberette dine indtægter.finansoptimering, airbnb, udlejning, skattelempelse, skat, beskatning, lempelse, politik, privatøkonomi, bolig, økonomi, uvildig, rådgivning

Samtidig er der i folketinget bred politisk enighed om at lempe beskatningen af udlejning generelt. De nye regler bliver som følger:

  1. Udlejning af helårsbolig: Der gives et bundfradrag på kr. 28.000. Af den del der ligger over gives yderligere et fradrag på 40%, mens de resterende 60 % beskattes som kapitalindkomst.
  2. Udlejning af sommerhus: Der gives et bundfradrag på kr. 40.000. Af den del der ligger over gives yderligere et fradrag på 40%, mens de resterende 60 % beskattes som kapitalindkomst.
  3. Udlejning af bil, båd og campingvogn: Der gives et bundfradrag på kr. 10.000. Af den del der ligger over gives yderligere et fradrag på 40%, mens de resterende 60 % beskattes som kapitalindkomst.

For de fleste vil dette betyde en væsentlig skattelempelse, der dog gøres betinget af, at udlejningen sker gennem en tredjepart, der automatisk indberetter til Skat.

Samtidig begrænses antallet af dage man kan udleje sin helårsbolig på korttidsbasis, til 70 dage om året, mens der ikke ændres på adgangen til at udleje sommerhus.

Har du spørgsmål til den nye aftale mellem regeringen og Airbnb, udlejning, boligøkonomi eller andet så kontakt os endelig. Overvejer du at opstarte udlejning af din bolig, så lad os regne ud, hvad det kunne betyde for din privatøkonomi. 

[top]