Privatøkonomisk rådgivning

økonomisk rådgivningEt økonomisk rådgivningsforløb starter med en uforpligtende telefonsamtale eller et formøde, hvor formålet er at afdække dit rådgivningsbehov.

Du vil herefter blive tilbudt den rådgivningsform, der bedst besvarer dine spørgsmål, og også få oplyst en fast indikation af tidsforbruget for rådgivningen.

Bestil et gratis uforpligtende møde til økonomisk rådgivning her

Mange vil have stor gavn af vores økonomi overblik, der kommer hele vejen rundt om økonomien og munder ud i forslag til generelle optimeringsmuligheder inden for de forskellige områder.

Du har også mulighed for, at din rådgivning tager udgangspunkt i et fokusområde, eksempelvis pension, omlægning af lån, placering af virksomhedsmidler m.v. I disse tilfælde lægges vægten i rådgivningen naturligvis på fokusområdet, men vi tillader os dog at skæve til de øvrige dele af økonomien, da dette erfaringsmæssigt giver vores kunder størst værdi.

Ønsker du for eksempel rådgivning vedr. placering af en opsparing, afhænger investeringsforslaget jo blandt andet af dit likviditetsbehov, din tidshorisont, din skattemæssige situation, din gældsætning, din økonomiske situation, når du går på pension m.v.

Spørgsmålet kan altså både besvares isoleret med en placeringsanvisning, normalt fordelt på indlån, obligationer og aktier, men besvares efter vores mening endnu bedre ved også at inddrage andre dele af økonomien, i dette tilfælde bolig-og pensionssituationen.

Læs mere om, hvilke papirer vi skal bruge, under fanen Pris