Økonomi overblik

Økonomi overblik er en god idé

Formålet med et økonomi overblik er at foretage en generel gennemgang af økonomien med henblik på at komme med forslag til forbedringsmuligheder og besparelser. Det kan eksempelvis være, at det konstateres, at et lån med fordel kan omlægges til en anden type lån eller flyttes til en anden bank eller realkreditinstitut. Det kan også være et forslag om, at der skal spares mere op til pension, og hvilken pensionsordning der er optimal at bruge i dit/jeres tilfælde.

Såfremt du/I har et specifikt fokusområde fra start, er det vigtigt for os at kende dette, da vi så vil tilrettelægge rådgivningen helt efter dine/jeres ønsker. Se fanebladene Bolig, Pension m.v.

Udgangspunktet for rådgivningen er budgetskemaet, der reflekterer den nuværende økonomi, som den er, og i lige så høj grad, hvilke ønsker og planer du/I har for fremtiden, herunder ønsket levestandard. Skal der eksempelvis sættes penge af til nyt tag eller planlagt orlov, er det vigtigt at tage højde for dette i rådgivningen.

Opfølgning

Vores erfaring viser, at man uanset fokusområde får den største værdi af rådgivningen, ved at der afholdes et årligt opfølgningsmøde, hvor beregningerne justeres, således at der så tidligt som muligt tages hensyn til ændringer i indtægtsforhold, pensionsforhold, generelle ønsker m.v.

Et opfølgningsmøde tager inkl. rådgivers forberedelse normalt ca. 2-3 timer. Hvad angår investeringsrådgivning, afhænger tidsforbruget til opfølgningen af, hvor ofte man ønsker at holde møde, formuens størrelse og antallet af depoter.

Individuelle spørgsmål

Du/I er naturligvis altid velkommen til at henvende dig/jer om spørgsmål vedr. en enkelt del af økonomien, men erfaringsmæssigt får man mest ud af at få gennemgået hele økonomien i en sammenhæng.

Vi hjælper også gerne, som en del af rådgivningen, med udfyldelse af selvangivelse og forskudsregistrering. Denne ydelse afregnes separat på timebasis.