10 maj 2017

Boligkøbet skal ske før 2021

0 Kommentarer

Den nye boligskatteaftale gør det fordelagtigt at købe bolig før 2021

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale venstre præsenteret en ny boligskatteaftale, som træder i kraft fra 2021. Der er flere elementer, som man bør kigge på, for faktisk viser det sig, at hvis du først har mulighed for at købe bolig efter 2021, så er det bare ærgerligt. Læs med her, hvor vi gennemgår nogle af elementerne ved den nye aftale. finansoptimering-boligskatteaftale-boligskat-økonomi-bolig-privat

Indefrosset grundskyld

Allerede fra år 2018 vil alle grundskyldsstigninger blive indefrosset automatisk. En grundskyld er en skat på jord. Det er altså en skat på selve grunden, ikke din bolig. Grundskylden udregnes som en andel af den senest offentlige ejendomsvurdering af grunden. Læs mere om grundskyld her.

At grundskylden automatisk bliver indefrosset betyder, at det beløb, en boligejer løbende skal betale, ikke bliver større end det, boligejeren betaler idag, indtil 2021. Stigningerne i boligen oparbejdes og skal først afregnes, når man sælger boligen. Derfor er der ikke tale om, at boligejerne ikke skal betale mere – regningen falder bare først ved salg af boligen.

Husk forsigtighedsprincippet

Ejendomsvurderingen er en væsentlig del af boligbeskatningen. I 2016 blev der indgået en ny aftale om ejendomsvurderinger, som skal træde i kraft fra 2019. Samtidig med denne aftale blev der indført et forsigtighedsprincip. Forsigtighedsprincippet gør at boligejerne ikke bliver beskattet af hele vurderingsbeløbet, men kun af et beløb, der ligger 20 pct. under ejendoms- og grundvurderingen. Det betyder altså, at den usikkerhed, der altid vil være ved en vurdering, vil komme boligejerne til gode. En ejendom som vurderes til 5 mio. kr., skal altså beskattes af en værdi på fire mio. kr. Du kan læse mere om aftalen fra 2016 her.

Den nye boligskatteaftale ændrer også på den progressive boligbeskatning. Progressionsgrænsen er det beløb, der udgør den nedre grænse for en yderligere skat. Idag skal en boligejer betale en pct. af sin boligværdi op til ca. tre mio. kr. Hvis boligen er mere værd, beskattes denne værdi med tre pct. Med den nye boligskatteaftale skal en bolig, der vurderes til at være op til 7,5 mio kr. værd beskattes med 0,55 pct. Samtidig sænkes grundskyldspromillen. I snit vil grundskyldspromillen falde fra 26 til 16 promille.

Hvis boligen er mere værd end 7,5 mio. kr. skal boligen beskattes med 1,4 pct. af værdien over de 7,5 mio. kr.

Her kommer forsigtighedsprincippet ind og spiller en væsentlig rolle, da grænsen for den progressive sats altså bliver et beskatningsgrundlag på seks mio. kr.. Det betyder reelt set, at de nye skattesatser for ejendomsværdiskatten ikke er 0,55 pct. og 1,4 pct. af vurderingen men 0,44 pct. og 1,12 pct. finansoptimering, økonomisk rådgivning, boligrådgivning, økonomisk, rådgivning, uvildig,

Skatterabat til nuværende boligejere

Når overgangen sker i 2021, vil der ligge en skatterabat klar til de nuværende boligejere. Skatterabatten skal sikre, at boligejerne ikke skal betale mere i boligskat fra 2021, end de betaler med de nuværende regler.

Næsten halvdelen af alle boligejere står nemlig til en ekstra skatteregning i forhold til idag. Skatterabatten kan tages med indtil at boligen sælges. Til gengæld skal boligejerne betale den indefrossede grundskyld den dag, de sælger boligen.

Køber man først en bolig i 2021, er der ingen skatterabat at hente. De nuværende boligejere får en løsning tilbudt, men kan et boligkøb først komme i betragtning fra 2021 og frem – så er det bare ærgerligt.

Har du spørgsmål til din økonomi eller boligskat, så kontakt os endelig. 

[top]