Investering

Investeringsrådgivning hos FinansOptimering tager udgangspunkt i at sikre dig det størst mulige afkast med lavest mulige omkostninger under hensyntagen til, hvilken risiko du ønsker at tage, tidshorisonten for investeringen, om der er tale om opsparing/nedsparing, skatteforhold samt behovet for løbende afkast.

Investeringsrådgivning tager altid udgangspunkt i udfærdigelse af en risikoprofil og samarbejdsaftale, jævnfør lov om finansiel rådgivning/investeringsrådgivning. Samtidig fastlægger vi en strategi for investeringen sammen med dig, hvor fordelingen mellem aktier, obligationer og øvrige alternativer fastsættes (solenergi, vindenergi, ejendomme m.m.). Dette er vigtigt, da investeringsområdet er fyldt med komplekse og svært forståelige produkter.

Investeringsrådgivning kan ske for såvel frie midler som pensionsopsparing og virksomhedsmidler (eksempelvis gennem holdingselskab), og optimeringen omhandler derfor naturligvis også de skattemæssige aspekter og forskelle af dette.

  • Hvordan får jeg det største afkast af mine frie midler?
  • Skal jeg bruge mine frie midler til indfrielse af gæld?
  • Hvad er kriterierne for placering af frie midler?
  • Er det eksempelvis bedst at spare op i pensionsmidler eller i virksomhed, og hvorfor?

Spørgsmålene er mange, vi er klar til at hjælpe med svar på dine spørgsmål/problemstillinger.

Bestil et gratis uforpligtende møde her    

Valg af investering

Da det kan være svært at sige, hvilke værdipapirer der fremadrettet vil give det bedste afkast, er det essentielt at have flere forskellige typer værdipapirer i sin portefølje, altså at sikre en fornuftig spredning.

For de fleste investorer opnås spredningen lettest ved at investere i fonde, hvori der indgår et stort antal papirer.

Det kan være svært at sige præcist, hvilke fonde der vil klare sig bedst, så det primære fokus for FinansOptimering er at sikre lavest mulige omkostninger. Anbefalede fonde bliver udvalgt på baggrund af historik, afkast, rating samt omkostninger.

En forskel i ÅOP på 1,0% vil eksempelvis på en investering på kr. 1.000.000 betyde en forskel i omkostningerne på kr. 10.000 årligt.

Omkostningerne ved investering er mange, det kan være kurtage, kursskæring, puljegebyrer, porteføljeaftaler og ÅOP/løbende omkostninger ved investeringsbeviserne. Typiske ÅOP ved danske investeringsbeviser er 1-2%, hvor en stor del går til betaling af formidlingsprovision til bankerne og andre udbydere.

Omkostningerne går fra det afkast, du får på din investering, og jo større omkostninger, jo lavere afkast. En del af omkostningerne kan undgås ved at vælge de rigtige papirer, men også ved kun at handle, når det er nødvendigt og via din netbank. Ved puljeaftaler og porteføljeaftaler sker der løbende tilpasninger i forhold til fordelingsnøgle, hvilke betyder at der sker mange handler, og dermed bliver de samlede årlige omkostninger store.

Opfølgning

Vores erfaring viser, at man får den største værdi af rådgivningen, ved at der afholdes minimum et årligt opfølgningsmøde, hvor strategien drøftes og opdateres, depoterne rebalanceres, såfremt dette er nødvendigt, og der sker genplacering af udbytte.

Hvad angår investeringsrådgivning, afhænger tidsforbruget til opfølgningen af, hvor ofte man ønsker at holde møde, frekvens for ønskede afkastrapporter, formuens størrelse og antallet af depoter.

Kontakt os og aftal et møde