20 dec 2017

Har du udnyttet alle fradrag i 2017?

0 Kommentarer

Du skal til at skynde dig, hvis du skal nå at få yderligere skattefradrag inden jul. I det følgende gennemgås nogle at de mest gængse fradrag. Det er ikke sikkert du når det inden jul, men så kan du starte din optimering af økonomien for 2018 allerede nu ved at planlægge næste års fradrag.finansoptimering, uvildig, økonomisk, rådgivning, fradrag, skattefradrag, pensions, aldersopsparing, håndværkerfradrag, julegaver, aktier, gevinst, aktie

Fradrag i personlig indkomst

Ønsker du fradrag i personlig indkomst, og dermed potentielt i topskat, er indbetaling til en ratepension en oplagt mulighed. Der kan indbetales maksimalt kr. 53.500 i alt, som altså indbefatter beløb, der er indbetalt gennem øvrige pensionsordninger.

Aldersopsparing er en anden mulighed for at indbetale ekstra til pension. Du får ikke fradrag for indbetalingen, til gengæld beskattes udbetalingen heller ikke, og du udnytter den lave beskatning af afkast på pensioner. Der kan maksimalt indbetales kr. 29.600 i 2017.

Hvis du ikke er sikker på, hvad der er optimalt for dig, er det vigtigt at få økonomisk rådgivning, da blandt andet indkomstens størrelse og eventuel modregning i folkepensionens tillæg er vigtig for, hvad der bedst kan betale sig.

Husk i øvrigt, at pensionsreglerne ændres fra det nye år, så pensioner oprettet efter 31/12 først kan udbetales 3 år før pensionsalderen, mens pensioner oprettet i år eller tidligere kan udbetales senest 5 år før. Du kan derfor give dig selv, men også børn og evt. børnebørn større fleksibilitet i pensionstilværelsen, ved at oprette en ratepension og en aldersopsparing i 2017.


Julegaver og godtgørende formål

Er du kommet i julehumør, kan det jo være, at du i år har lyst til at give lidt større gaver til familien i år. Du må give kr. 62.900 til børn og børnebørn og kr. 22.000 til svigerbørn, og beløbet kan ses som en slags arveforskud, da den normale afgift på 15 % spares.finansoptimering, uvildig, økonomisk, rådgivning, fradrag, skattefradrag, pensions, aldersopsparing, håndværkerfradrag, julegaver, aktier, gevinst, aktie

Derudover kan du få fradrag for gaver til godgørende formål på maksimalt kr. 15.600. Du skal blot huske at oplyse dit cpr.nr. til pågældende organisation, så indberettes dit bidrag automatisk.

Få dækket parkeringsudgifterne

Parkering: efter ny praksis kan du få skattefri kørselsgodtgørelse af din arbejdsgiver og samtidig få dækket parkeringsudgifterne.

Håndværkerfradraget bliver permanent fra 2018

Husk håndværkerfradraget. Du kan maksimalt trække kr. 18.000 fra, hvoraf kr. 12.000 er øremærket til grønne investeringer, eksempelvis nye vinduer, mens resten skal gå til rengøring eller havearbejde. Det er måske lige i sidste øjeblik, at få fat i en håndværker i år. Heldigvis bliver fradraget permanent fra 2018 med den nye finanslovsaftale. Brug eventuelt lidt af julen på at planlægge hvor fradraget gør mest gavn for dig til næste år.

Tjek dine aktiegevinster

finansoptimering, uvildig, økonomisk, rådgivning, fradrag, skattefradrag, pensions, aldersopsparing, håndværkerfradrag, julegaver, aktier, gevinst, aktieAktiegevinst op til kr. 51.700 (det dobbelte for ægtefæller) beskattes med 27 % mens gevinster over denne grænse beskattes med 42%. Har du gevinster på aktier, er det derfor vigtigt at udnytte den nedre grænse, så du minimerer din samlede aktiebeskatning på sigt.

Har du spørgsmål til dine fradrag, hvad der er den mest optimale løsning for din økonomi eller andet, så kontakt os endelig. Vi sidder klar til at hjælpe. Du kan også booke et gratis møde i afdelingen tættest på dig, hvor vi taler om optimering af din økonomi, så du kommer godt fra start i 2018.
Husk også at deltage i vores gratis rådgiveraftener, hvor fradrag blandt andet er et af de økonomiske emner, som vi går i dybden med.

 

[top]