GDPR

Generel information

Ifølge Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven), Direktiv 95/46/EC (Databeskyttelsesdirektivet) og Forordning 2016/679 (EU-Databeskyttelsesforordningen), har du ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi, Finansoptimering ApS, CVR: DK-34085900, indsamler og behandler.

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige, at det er alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knytte sig til en person. Det kan f.eks. være navn, adresse, telefonnummer eller IP-adresser.

Når vi indsamler personoplysninger om dig, sikrer vi altid, at dette sker på en klar og tydelig måde, så du er bekendt med, hvilke former for oplysninger, der indsamles og hvorfor oplysningerne indsamles.

Oplysningerne behandles fortroligt og videregives kun til vores samarbejdspartnere og koncernforbundne selskaber, hvis det har et nødvendigt formål, eller offentlige myndigheder, hvor dette er lovbestemt.

Med henblik på at sikre at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen er Finansoptimering ApS defineret som den dataansvarlige, der indsamler dine data. Hvis du har spørgsmål angående disse vilkår eller tilsvarende, er du altid velkommen til at kontakte os:

Finansoptimering ApS
DK-34085900

Skættekæret 7

2840 Holte

anders@finansoptimering.dk

samtykke:

Al rådgivning hos Finansoptimering starter med, at der indgås en skriftlig aftale, hvor du skriver under på, at vi må behandle dine data i rådgivningsmæssig sammenhæng. Vi benytter udelukkende dine data til at give dig den bedst mulige økonomiske rådgivning. Vi videregiver aldrig dine data til tredjemand uden forudgående skriftlig accept, ligesom vi aldrig benytter dine data til markedsføring.

Du har til enhver tid mulighed for at trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til os pr. post til adressen Finansoptimering ApS, DK-34085900, Skættekæret 7, 2840 Holte eller pr. e-mail:

anders@finansoptimering.dk.

Såfremt du vælger at tilbagetage dit samtykke, skal du være opmærksom på, at det muligvis kan medføre indskrænkninger i de services vi kan tilbyde, f.eks. fremsendelse af nyhedsbreve.

Du skal endvidere være opmærksom på, at vi i nogle tilfælde vil være berettiget til at fortsætte behandlingen af dine oplysninger, selvom du trækker dit samtykke tilbage, og den behandling, som baseres på samtykket, udløber. Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, og for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringsloven.

Indsigt plus information om, hvordan data behandles: Vi behandler data af såvel økonomisk som personlig karakter, og der behandles udelukkende data fremsendt af dig selv på baggrund af nedenstående liste:

 

Generelt:

 • Seneste årsopgørelse fra skat
 • Budget for 2021 – budgetskema er vedlagt til udfyldelse
 • Forskudsopgørelse skat år 2021
 • Seneste lønseddel/meddelelse om udbetaling af pensioner/øvrige udbetalingsmeddelelser
 • Årsopgørelser fra banker – alle sider
 • Den fulde rapport fra www.pensionsinfo.dk
 • Aktuel udskrift med indestående på konti og depoter
 • Årsopgørelser fra alle långivere m.v.– alle sider
 • Seneste kvittering på alle lån (evt. PBS)
 • Seneste ejendomsvurdering hus og evt. sommerhus
 • Meddelelse om offentlige skatter og afgifter på hus og evt. sommerhus
 • Navn og fødselsdato på evt. børn.
 • Øvrige relevante oplysninger af betydning for din økonomi.

 

Såfremt Du/I har virksomhed:

 • Regnskab med noter og specifikationer for virksomhed de sidste 3 år
 • Seneste råbalance
 • Seneste udskrift fra Erhvervs- & Selskabsstyrelsen
 • Opgørelse over værdipapirdepoter
 • Øvrige relevante papirer.

Såfremt du/I ønsker at købe fast ejendom:

Salgsopstilling vedr. specifik eller repræsentativ ejendom.

 

 

Hvornår indsamler vi personoplysninger

Vi registrerer og gemmer de oplysninger, du giver til os, når du indgår en aftale med os, hvad enten dette sker fysisk, online, via post eller telefon. Vi registrerer hermed dine oplysninger i forbindelse med det ene formål at levere en vare eller ydelse og for at overholde gældende lovgivning.

Vi indsamler derfor personoplysninger på følgende måde:

 • Når du køber rådgivning af os (både fysisk, online, via post eller telefon),
 • Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev,
 • Når du interagerer med os, f.eks. når du fremsender e-mails.

Dine data benyttes til beregninger og dannelse af overblik, og er nødvendige for at vi kan give dig den bedst mulige økonomiske rådgivning. Dine kontaktoplysninger benyttes til at tage kontakt til dig og benyttes ikke til markedsføring. Der fremsendes kun nyhedsbrev til dig, såfremt du har givet samtykke, og du er til hver en tid velkommen til at afmelde dette.

Derudover bruger vi de oplysninger, vi indsamler til følgende:

 • Behandling af dit køb og levering af dine varer eller tjenesteydelser,
 • Servicering og rådgivning af dig,
 • Interaktion med dig,
 • Fremsendelse af nyhedsbreve r, såfremt der er givet samtykke hertil
 • Orientering om udfaldet af en konkurrence,
 • Opfyldelse af lovkrav.

 

Opbevaring af persondata

 Når du køber rådgivning hos os, vil vi som udgangspunkt opbevare dine personoplysninger i 5 år + løbende år i henhold til reglerne i bogføringsloven. Oplysningerne kan dog i nogle tilfælde opbevares længere, hvis det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller for at håndhæve vores aftaler.

Øvrige oplysninger, der indsamles og behandles, vil ligeledes blive opbevaret i 5 år, medmindre der består en salgs- eller servicemæssig relation mellem dig og os, der i din interesse gør det nødvendigt at opbevare personoplysningerne længere. Herudover vil de også blive opbevaret i en længere periode, såfremt det er nødvendigt for at overholde juridiske forpligtelser eller håndhæve vores aftaler.

Persondata til tredjeparter

Vi sælger, offentliggør eller viderebringer som udgangspunkt ikke dine personoplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt digt for at sikre overholdelse af gældende dansk lovgivning.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der giver mulighed for at lagre oplysninger, og som indeholder bogstaver og tal som gemmes på din computer. Disse cookies gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner du anvender og besøger. Du kan læse mere om, hvilke cookies vi anvender, formålet med indsamlingen og hvordan du kan slette eller afvise dem i vores cookie politik, der kan findes her:

Som kunde hos os kan du ved forespørgsel til anders@finansoptimering.dk få indsigt i, hvilke oplysninger vi har behandlet om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til.

 

Retten til at blive glemt og begrænse behandling: Du har til hver en tid ret til at få dine oplysninger slettet. Finansoptimering har dog rådgiveransvar og er derfor lovgivningsmæssigt forpligtet til at opbevare dine oplysninger i 5 år. Al behandling af dine data kan dog stoppe, når du ønsker det.

Retten til dataoverførsel: Du kan til hver en tid få overført de af dig udleverede oplysninger til en ny databehandler.

Retten til at blive informeret: Finansoptimering indsamler aldrig oplysninger på dine vegne uden forudgående skriftligt samtykke.

Retten til at få oplysninger tilrettet? Du har til hver en tid ret til at få dine oplysninger tilrettet. Dette indebærer dog ikke løbende opdatering af rapporter, beregninger m.v., med mindre der fra Finansoptimerings side er lavet fejl.

Retten til at gøre indsigelse: Finansoptimering benytter aldrig kunders personlige oplysninger til markedsføringsformål uden forudgående accept. Føler du alligevel at dette er sket, har du ret til at gøre indsigelse.

 Retten til at blive underrettet: Skulle der ske et brud på vores datasikkerhed, som kan kompromittere dine personlige data, forpligter vi os til at underrette dig inden for 72 timer.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine oplysninger. Klage skal indgives til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5

1300 København K

www.datatilsynet.dk