19 okt 2016

Gældssanering: Finansoptimering fjerner gæld på 360.000 kr.

0 Kommentarer

Finansoptimering hjælper Henriette fri af gæld via gældssanering

Finansoptimering var tidligere på året med i en artikel hos Nordjyske Medier, hvor Jesper Olesen rådgav 36-årige Henriette Lykke, som sad i en dyb gæld. Jesper har siden da rådgivet Henriette og Nordjyske Medier bringer nu en artikel med de fantastiske nyheder om Henriettes økonomiske situation. Læs artiklen nedenfor. Artiklen er skrevet af Lone Hejlskov.

Har du spørgsmål til din økonomi, eller har du et økonomisk problem, som du har brug for hjælp til, så kontakt os endelig.

Enlig mor kom fri af dybt gældshul

GÆLDSSANERING: 36-årige Henriette Lykke fik sat en streg over en gæld på 360.000 kroner gaeldssanering

En gæld på 360.000 kroner var ved at køre 36-årige Henriette Lykke i sænk rent mentalt.
Nu er der slået en stor streg over gælden. Retten i Aalborg har nemlig godkendt hendes ansøgning om gældssanering.
– Jeg havde ikke turdet tro på det, så jeg er meget glad. Afgørelsen betyder, at jeg nu kan komme videre i mit liv. Det er helt surrealistisk, siger Henriette Lykke.

Tidligere på året efterlyste NORDJYSKE Medier personer, som savnede overblik over den daglige økonomi. I den forbindelse meldte flere familier sig – blandt andre Henriette Lykke fra Aalborg. Hendes store udfordring var en gæld, som opstod i 2009, hvor hun blev skilt fra sin daværende mand.
Skilsmissen tvang parret til at sælge deres hus i Gug med tab. Henriette Lykke kom ud af det forliste ægteskab med en gæld på godt 272.000 kroner, som siden voksede til 360.000 kroner på grund af renteudgifter. Hun har arbejdet som social- og sundhedsassistent, og i 2014 blev hun desuden uddannet klinikassistent. Hun nåede dog kun at være uddannet i en lille måneds tid, inden hun blev sygemeldt med stress og depression. I august 2014 fik hun stillet diagnosen ”bipolar affektiv sindslidelse”, og siden har hun været uarbejdsdygtig.
I dag er hun tilknyttet et ressourceforløb, og håbet er, at hun på et tidspunkt igen kan finde sine ben at stå på rent jobmæssigt, og på den måde opnå et større råderum i dagligdagen. Det håb har fået ny næring efter rettens afgørelse.
– Nu kan jeg bruge hele min energi på at komme på fode rent mentalt, siger hun.

Økonomisk rådgiver fra Finansoptimering i Nørresundby, Jesper Olesen, kunne hurtigt konstatere, at Henriette Lykke var fanget i et dybt gældshul.
I forhold til beregning af en eventuel gældssanering tager man udgangspunkt i et månedligt rådighedsbeløb på 6.020 kroner. Henriette Lykke havde blot omkring 3500 kroner om måneden til rådighed.
Derfor afleverede Jesper Olesen en ansøgning om gældssanering hos retten i Aalborg.
– Det så meget sort ud for Henriette, og hun havde ingen mulighed for at afvikle på lånet på grund af hendes økonomi og situation. Retsassessoren ved retten i Aalborg var enig i min vurdering, og herefter blev processen omkring gældssanering sat i gang, siger Jesper Olesen.

6. oktober mødte Henriette Lykke og Jesper Olesen ved Skifteretten i Aalborg, og efter blot få minutter havde dommeren afgjort, at Henriette Lykke kunne få fuld gældssanering, hvilket betyder, at hun denne dag blev gældfri.
– I hendes tilfælde er der ingen luft i økonomien til at afdrage på en gæld, og derfor valgte dommeren at give hende en ubetinget gældssanering, hvilket betyder, at den ene kreditor der var, ikke får sine penge, siger Jesper Olesen, der glæder sig over afgørelsen.
– Jeg kunne ligefrem se, hvordan der faldt en tung sten af hendes skuldre. Det er en fantastisk følelse at få lov til at hjælpe et andet menneske, siger Jesper Olesen, der i sin tid har hjulpet 11 klienter med en gældssanering.
– Skyldes gælden, at man har levet over evne og haft et kæmpe overforbrug, bliver ansøgningen afvist. I Henriettes tilfælde har det været udefrakommende forhold, der har bragt hende i en ulykkelig situation, og derfor har jeg ikke været i tvivl om sagens udfald.skatmat-oekonomisk-raadgivning

Afgørelsen betyder også, at hendes navn ikke længere står registreret i RKI som dårlig betaler, og at hun nu ikke længere skal frygte rudekuverter, der dumper ind af brevsprækken.
– Jeg føler mig på mange måder som en fri kvinde, og jeg har ikke fortrudt, at jeg meldte mig, for på den måde fik jeg hul på den økonomiske byld, der har tynget mig i mange år, siger Henriette Lykke.

FAKTA:
I Nordjylland blev der sidste år indgivet 598 anmodninger om gældssaneringer – 223 af dem blev imødekommet.

På landsplan indkom der sidste år 5.631 ansøgninger – 1.961 af dem endte med en gældssanering

Skifteretten foretager en indledende gennemgang af en ansøgning om gældssanering. Hvis den vurderer, at der slet ikke er udsigt til, at man kan få gældssanering, kan den forhåndsafvise ansøgningen.

Hvis skifteretten derimod indleder gældssaneringssag for dig, vil skifteretten udpege en jurist, der skal stå for den videre behandling af sagen. Det er som udgangspunkt statskassen, der betaler udgiften til medhjælperen.

Når sagen er indledt, bliver der indrykket en annonce i Statstidende, og juristen orienterer alle kreditorerne om sagens indledning. En kreditor, der anmelder sit krav senere end otte uger, efter annoncen har været offentliggjort i Statstidende, mister sit krav, såfremt skifteretten senere afsiger kendelse om gældssanering.

Ansøgeren skal give juristen de oplysninger, vedkommende beder om. I nogle tilfælde kommer juristen hjem og besøger ansøger for at danne sig et personligt indtryk af vedkommendes bopæl.

Afhængig af ansøgers økonomiske formåen kan retten afgøre om der er tale om en ubetinget eller en betinget gældssanering, hvilket i første forhold betyder, at kreditorerne ikke får nogle af deres penge. Derimod vil man i tilfælde af en betinget gældssanering lave en afdragsordning i forhold til kreditorerne.

Kilde: Domstolsstyrelsen

Lone Hejlskov
Journalist

[top]