28 maj 2015

Forældrekøb – Sådan hjælper du dit barn til en billig bolig

0 Kommentarer

Sommeren står for døren, og som altid venter mange unge med spænding på svar om, hvilket studie de er kommet ind på og ikke mindst i hvilken by.

Det betyder som sædvanlig meget stor efterspørgsel efter de udbudte kollegieværelser, og mange er simpelthen nødsaget til at sove på sofaen hos venner og bekendte i en periode af kortere eller længere varighed.

Såfremt du som forældre har en solid økonomi, muligvis med opsparet friværdi, har du mulighed for at hjælpe dit barn til en studiebolig, ved at købe en lejlighed og leje den ud til barnet.

De fleste benytter virksomhedsskatteordningen, som har den fordel, at man opnår fradrag for renteudgifter i personlig indkomst og dermed potentielt i topskat. Ordningen kræver dog for de fleste brug af revisor, da den er relativt kompliceret, og mange kan derfor med fordel overveje den noget simplere kapitalafkastordning.

Nedenfor skitseres fordele og ulemper ved forældrekøb, og der afsluttes med nogle generelle gode råd.

Fordele ved forældrekøb

 • Barnets boligproblem løses.
 • Højere fradragsværdi for renteudgifter
 • Såfremt lejligheden kan deles, da kan barnet udleje et værelse og stort set slippe for at betale skat af indtægten.
 •  Lejligheden kan senere sælges gunstigt til barnet, 15 % under den offentlige ejendomsvurdering, og ejendomsavanceskat kan dermed undgås.
 • Barnet kan søge om boligstøtte

Ulemper ved forældrekøb

 • Man risikerer at købe på et ugunstigt tidspunkt, og kan derfor være nødt til at realisere et tab, hvis lejligheden skal sælges.
 • En eventuel gevinst ved salg beskattes, såfremt ejeren ikke selv har beboet lejligheden.
 • Det kan både personligt og økonomisk være en ærgerlig situation, såfremt barnet ikke vil bo der mere og lejligheden skal sælges, eller en ny lejer skal findes
 • På trods af de gunstige fradragsmuligheder, skal man som forældre regne med at få et årligt likviditetsunderskud på måske 10.000 til 12.000 kr. årligt alt afhængig af pris, belåningsudgifter og den leje, som barnet betaler.
 • Barnet slipper ikke for at betale en rimelig husleje i forhold til markedet.
 • Undersøg, om lejligheden ifølge ejerforeningens vedtægter må udlejes.
 • Lav en skriftlig lejekontrakt, da dit barn ellers ikke vil kunne modtage boligstøtte.
 • Fastsæt huslejen til markedslejen, for ellers kan du risikere at få en ekstraregning fra skattevæsenet.
 • Hvis en del af lejligheden fremlejes, skal det være dit barn der laver aftalen med lejer. På den måde sikrer du, at du kan opsige hele lejemålet på én gang.
 • Få uvildig rådgivning inden købet, enten af en boligadvokat eller af en uvildig økonomisk rådgiver.

Som nævnt er virksomhedsskatteordningen relativt kompliceret og du bør derfor undersøge, om du med fordel kan benytte den simplere kapitalafkastordning. I denne trækkes et kapitalafkast, p.t. 2 % af lejlighedens værdi fra i personlig indkomst og tillægges kapitalindkomst.

[top]