Erhvervsrådgivning

Få overblik over din virksomheds økonomierhvervsrådgivning, økonomisk rådgivning, økonomisk, rådgivning, uvildig, uafhængig, privatøkonomi, optimering, pension, opsparing

Det kan være svært at få et samlet overblik over sin virksomheds økonomi og sammenhængen med den private økonomi. Det måske manglende overblik øger risikoen for, at der tages en forkert beslutning, som kan have katastrofale følger for virksomheden. Hos FinansOptimering kan du få
uvildig erhvervsrådgivning.

FinansOptimering har kompetencen til at hjælpe virksomheden med:

  • Regnskabsanalyse med fokus på balancesammensætningen, indtjeningsevne, likviditet, rentabilitet, kapitalstruktur samt strategidrøftelse, herunder opbygning af organisationen
  • Skabe overblikket over mulighederne for optimering af balancen, herunder optimering af gæld og overskudslikviditet
  • Udarbejde konkrete investeringsforslag i forbindelse med placering af overskudslikviditet eller provenue fra salg af virksomheden. Dette under hensyntagen til risikovillighed, løbetid for investeringen, behov for løbende udbytte, den rette allokering mellem aktier, obligationer og andre former for aktiver, herunder for eksempel vindmøller, solenergi, ejendomme m.m.
  • Sikre virksomheden, at den har de rigtige betingelser i banken/realkreditinstituttet. FinansOptimering deltager gerne i forhandlingen med banken/realkreditinstituttet. Vi kender markedet, mulighederne og priserne for finansieringen
  • Sikre, at virksomheden har den rigtige fordeling mellem kort og lang finansiering
  • Synliggøre den rigtige udbyttepolitik i forbindelse med udlodning af overskud – fordeling mellem løn og udbytte
  • Synliggøre sammenhængen mellem virksomhedsøkonomien og ejernes prvatøkonomi
  • Udarbejde finansieringsforslag i forbindelse med investering i nye aktiver, herunder for eksempel ejendomme, maskiner og andet driftsmateriel
  • Deltage i forberedelse af eventuelt salg af virksomheden som led i generationsskifte m.m. Her drejer det sig om at få ”skåret” virksomheden til, tilpasset egenkapitalen og lagre samt andre aktiver. Skal der i forbindelse med salget af virksomheden ske en vis form for medfinansiering (skal der ydes lån til køber, er der tale om glidende overdragelse af virksomheden, skal der ske succession og hvordan klares dette), vil det være en naturlig del af opgaveløsningen
  • Vi kan blive tilknyttet virksomheden som sparringspartnere for virksomhedens daglige ledelse, som dermed sikrer sig arbejdsro i forbindelse med løsning af de daglige arbejdsopgaver. FinansOptimering har allerede nu et løbende samarbejde med mange virksomheder.

Vores tilgang til opgaven er optimering af virksomhedens økonomi og dermed mulighed for at kunne konsolidere virksomheden mest muligt og skabe størst muligt overskud til ejerne.

Kontakt os og lad os få en snak om erhvervsrådgivning til din virksomhed.

Bestil et gratis uforpligtende møde til erhvervsrådgivning her