11 sep 2015

Optimalt generationsskifte af sommerhuset

0 Kommentarer

Ejer I et sommerhus som I gerne vil give jeres børn, kan det gøres på meget gunstige vilkår.

Der er flere måder at gøre dette på, men i det følgende skitseres den efter vores mening mest optimale.

Overdrag sommerhuset mest optimalt

Sommerhuset kan sælges til den offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15%, salgsprisen må helst ikke være lavere, da der er mulighed for at komme i konflikt med reglerne for gaveafgift.

I nedenstående eksempel er den offentlige ejendomsvurdering kr. 1.000.000 og danner grundlag for handelsprisen.

Der er 2 arvinger som skal overtage sommerhuset og der er 2 forældre som ikke ønsker at modtage kontanter i forbindelse med handlen.

Handelspris kr. 1.000.000 – 15%                        kr. 850.000

Udbetaling arving 1                                                kr.  60.700 – skal gives via gave fra forældre til barn

Udbetaling arving 2                                                kr.   60.700 – skal gives via gave fra forældre til barn

Gave arving 1                                                            kr.   60.700

Gave arving 2                                                            kr.   60.700

Restbeløb                                                                  kr. 607.200

Restbeløbet erlægges ved at oprettet familiegældsbrev – som kan oprettes rente og afdragsfrit. Dette gældsbrev bekræfter, at børnene skylder forældrene det nævnte beløb. For at undgå at gældsbrevet betragtes som gave, må der ikke fremgå af gældsbrevet, at gældsbrevet bliver nedskrevet med gavebeløbet hvert år, da hele gældsbrevet så bliver betragtet som en gave – dermed fanger bordet igen med hensyn til, at børnene skal betale gaveafgift af hele beløbet.

Den skitserede metode, er efter vores mening den mest fordelagtige måde at overdrage sommerhuset på.

Et familiegældsbrev skal som minimum opfylde betingelserne om, at det skal være et anfordringsgældsbrev som kan indfries uden varsel, der skal være tale om et virkeligt lån mellem forældre og børn og gældsbrevet skal være dateret og underskrevet.

For at undgå unødvendige konflikter, anbefales det, at der oprettes en samejeoverenskomst hvori der aftales fordeling af udgifter til forbrug, ejendomsskat, forsikring samt eventuelle indtægter. En ting mere kunne være at få indføjet køb- og salgsbetingelser, såfremt den ene af børnene på et tidspunkt ønsker at sælge sin andel af sommerhuset.

Dog kan forældrene bestemme, at en del af overdragelsen er på betingelse af, at sommerhuset skal bevare status af familiesommerhus ved at få indføjet, at såfremt det ene barn ønsker at sælge sommerhuset, så er det det andet barn som skal overtage ejerandelen.

Står I og overvejer at afhænde sommerhuset, er I velkomne til at kontakte Finansoptimering ApS og få yderligere rådgivning om mulighederne for at overdrage sommerhuset på de mest optimale betingelser.

Forfatter: Finansoptimering ApS/JesperOlesen

[top]