09 feb 2018

Hvad betyder den nye skatteaftale for dig og din økonomi?

0 Kommentarer

Skatteaftalen skal gøre det attraktivt at arbejde og spare op

Regeringen og Dansk Folkeparti har netop vedtaget en skatteaftale, der skal gøre det mere attraktivt at arbejde og spare op til pension. Hos Finansoptimering har vi listet hovedpunkterne i den nye skatteaftale samt de vigtigste effekter for dig, som vi gennemgår nedenfor. finansoptimering, skatteaftale, uvildig, økonomisk, rådgivning, pension, arbejde, løn, opsparing, privatøkonomi

1) Ekstra jobfradrag

I den nye skatteaftale gives et ekstra jobfradrag på 4,5% af indtægt over kr. 187.000 inkl. Atp. og pension, dog maksimalt kr. 2.500. Har du indtægt inkl. atp og pension på over ca. kr. 243.000 får du glæde af det fulde fradrag. Fradraget er ligningsmæssigt (fradrag i kommuneskat, kirkeskat og sundhedsbidrag) og har derfor en værdi på ca. kr. 650 om året.

2) Beregning af beskæftigelsesfradraget ændres

Grundlaget for beregningen af beskæftigelsesfradraget ændres, således at atp og indbetaling til pensioner med fradragsret indgår i beregningen. Det fulde fradrag på kr.
33.300 opnås ved en indtægt på ca. kr. 350.000, og fremover indgår den andel af din løn der indbetales til pension altså også i dette tal. Det gælder også, hvis du udover dine arbejdsgiverbetalte pensioner vælger at indbetale til en privat ratepension eller livrente, hvor du altså fremover slipper for at bekymre dig om, hvorvidt den yderligere indbetaling vil reducere dit beskæftigelsesfradrag. For de personer der er berørt af dette øges fradragsværdien af ekstra indbetaling til pension med ca. 3 procentpoint.

3) Beskæftigelsesfradragets maksimum hævesfinansoptimering, skatteaftale, uvildig, økonomisk, rådgivning, pension, arbejde, løn, opsparing, privatøkonomi

Det maksimale beskæftigelsesfradrag hæves med kr. 1.000 p.a.

4) Bundskattesatsen hæves

Bundskattesatsen hæves med 0,02 procentpoint.

5) Nyt fradrag skal gøre pensionsopsparing attraktivt

For mange personer kan det i dag ikke betale sig at indbetale ekstra til pensioner med løbende udbetaling, da de øgede udbetalinger ved pensionering modregnes i folkepensionens tillæg. Man forsøger nu at imødegå dette problem ved at indføre et ekstra fradrag på hhv. 12% (for personer med mere end 15 år til folkepensionsalderen) og 32% (for personer med mindre end 15 år til folkepensionsalderen) for fradragsberettigede pensionsindbetalinger op til kr. 70.000 p.a. efter arbejdsmarkedsbidrag. Fradraget er ligningsmæssigt og har derfor en maksimal værdi på ca. hhv. ca. kr. 2.200 og kr. 5.800 afhængig af ens alder. På trods af kompensationen kan der dog stadig ske modregning uanset alder, hvilket skyldes at fradraget er ligningsmæssigt, mens værdien af modregningen ved udbetaling beregnes i personlig indkomst, og dermed i en højere procentsats. For en person med mindre end 15 år til folkepensionsalderen, der er gift eller samlevende, og hvor modregning derfor i dag sker med 32%, vil modregningen derfor falde til ca. 9%. For yngre personer vil modregningen naturligvis være væsentlig større. Det er altså gjort mere attraktivt at spare op til pension, men bestemt ikke mindre kompliceret at finde ud af, om det kan betale sig.finansoptimering, gratis, uvildig, økonomisk, rådgivning, privatøkonomi, opsparing, skat,

Du bør altså stadig søge rådgivning, når det handler om din pensionsopsparing, så du får det mest optimale ud af dine penge, når du tilpasser din økonomi til den nye skatteaftale.

Har du spørgsmål til den nye skatteaftale, din pension og din privatøkonomi, så kontakt os endelig. Hos Finansoptimering er vi klar til at hjælpe, og vi sidder dagligt med rådgivning omkring privatøkonomi. Vi hjælper dig med at sammensætte en løsning, som passer bedst til netop din økonomi.

 

[top]